O FIRMĚ REFERENCE DLUHOPISY KONTAKT MAPA

Refence z let 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002

rok 2000
  • Hotel Filipínum - rekonstrukce ÚT v I. PP a I.NP, přemístění kotelny
  • Stavební firma Novotný - Dům s pečovatelskou službou ÚT a plynoinstalace
  • Město Letohrad - Montáž ÚT a domovní plynovod Městský úřad Letohrad
  • OEZ Letohrad - Montáž ÚT, domovního plynovodu a STL plynovodu Lisovna plastických hmot
  • Obec Dolní Čermná - rekonstrukce kotelny DPS
  
  Copyright © 2004   GOLEM GROUP